Privacy verklaring

Hoe ik jouw/uw persoonsgegevens beveilig!

Pedicure Jentina Sol neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@pedicurejentinasol.nl

Lees verder voor de volledige privacy verklaring.

Pedicure Jentina Sol, gevestigd aan Burg. G.W. Stroinkweg 58 8343 XJ Zuidveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.pedicurejentinasol.nl Burg. G.W. Stroinkweg 58 8343 XJ Zuidveen +31 640206010

Persoonsgegevens die ik verwerk

Pedicure Jentina Sol verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Pedicure Jentina Sol verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: gezondheid omdat dit van belang kan zijn voor de behandeling

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Pedicure Jentina Sol verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen of appen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

- Pedicure Jentina Sol verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Pedicure Jentina Sol bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Pedicure Jentina Sol verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pedicure Jentina Sol en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Contact

ProVoet

ProVoet is de brancheorganisatie van de pedicures in Nederland