Hoe ik uw persoonsgegevens beveilig

Pedicure Jentina Sol neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@pedicurejentinasol.nl

Lees verder voor de volledige privacyverklaring

Pedicure Jentina Sol is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.pedicurejentinasol.nl Zuidveen +31 658012930

Persoonsgegevens die ik verwerk

Pedicure Jentina Sol verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Pedicure Jentina Sol verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van uw gezondheid omdat dit van belang kan zijn voor de behandeling

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Pedicure Jentina Sol verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het opmaken van de factuur en/of afronden van de betaling.

– U te kunnen bellen of e-mailen of appen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

– Pedicure Jentina Sol verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Pedicure Jentina Sol bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pedicure Jentina Sol verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pedicure Jentina Sol en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Cookies

Ik gebruik cookies om u een zo fijn mogelijke ervaring te bieden op mijn website. Bij het gebruiken van de website gaat u akkoord met mijn privacybeleid.